Vraag hier uw onderzoek aan

Mailt u naar info@nprt.nl vermeld dan uw naam, telefoon nummer en plaats waar u woont in, en beschrijf duidelijk wat uw klachten zijn zo dat ons team duidelijk kan inschatten wat nodig is om u te helpen. Of vul hier onder alle velden in om ons te voorzien van zo veel mogelijk informatie. NPRT zal dan contact met u opnemen om te bespreken wat we voor u kunnen doen.

Parkeerplaatsen aanwezig ( Door de hoeveelheid apparatuur, tijdstip van onderzoek en doordat onze teamleden van verschillende locaties moeten komen zijn wij afhankelijk van vervoer per auto. Als er in de nabijheid van de locatie geen mogelijkheid tot parkeren is voor minimaal 2 auto's, kunnen wij geen onderzoek aanbieden.)
Vrij parkeren ( indien er geen vrij parkeren is, moeten wij rekening houden met voldoende parkeergeld, geef bij de beschrijving svp aan wat het uurtarief is. Wanneer er na 20.00 vrij geparkeerd kan worden kiest u voor vrij parkeren, aangezien onze onderzoeken na 20.00 plaatsvinden.)

Het zal tijdens deze Corona periode helaas niet altijd mogelijk zijn om een onderzoek bij u te verzorgen. Het team zal alleen bij extreme gevallen langs komen en zich aan strikte regels houden. We hopen op uw begrip hiervoor.  

 

  Onderzoeksovereenkomst NPRT.   Hierbij verklaren NPRT en opdrachtgever dat zij het volgende zijn overeen gekomen: 1.      NPRT verklaart dat zij onderzoek zullen doen naar mogelijke paranormale activiteiten op de locatie zoals tijdens de (het) intakegesprek(ken) is overeengekomen. 2.      De uitvoering van het onderzoek alsmede de methoden van onderzoeken en de personen die hier aan deelnemen zijn geheel ter beslissing van NPRT. 3.      NPRT verklaart om ten alle tijden, mits vooraf zo overeengekomen, de privacy van de cliënt te waarborgen ten aanzien van iedereen die niet bij NPRT is aangesloten. Dit behelst ook publicatie op sociale media en andere vormen van publicatie, tenzij cliënt toestemming verleend. NPRT behoudt zich wel het recht voor om eventuele publicaties te doen waarbij de privacy van cliënt niet in het geding is. 4.      NPRT verklaart om open en eerlijk te zijn naar cliënt toe over de inhoud van het onderzoek. Zowel voor, tijdens als na het daadwerkelijk onderzoek op de locatie. 5.      Alle data, foto-, film- en geluidsmateriaal is en blijft onvervreemdbaar eigendom van NPRT en opdrachtgever verklaart nadrukkelijk hier vooraf van op de hoogte te zijn en hier mee akkoord te gaan. 6.      NPRT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enigerlei schade, tenzij opzet of grove nalatigheid kan worden verweten, e.e.a. in alle redelijkheid. 7.      Schade aan apparatuur of andere zaken die het eigendom zijn van de leden van NPRT en die veroorzaakt is door opdrachtgever of degenen die onder zijn/haar verantwoording vallen, daaronder ook begrepen: bezoek, huisdieren, kinderen of mechanische zaken enz. zullen aan NPRT vergoedt worden op eerste verzoek, tenzij anders overeengekomen. 8.      Gevolgschade die volgens opdrachtgever te wijten is aan het optreden/handelen van één of meerdere leden van NPRT kunnen nimmer worden geclaimed. 9.      Opdrachtgever geeft hierbij aan geheel open en eerlijk te zijn over zaken waarvan hij/zij kan aannemen dat die van belang zijn voor het onderzoek en alles te doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om het onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 10.   NPRT voert de onderzoeken en de analyses geheel kostenloos uit en verbindt zich om binnen redelijke termijn een onderzoeksrapport op te stellen en dit ter beschikking van de cliënt te stellen.   Door verstrekking dan wel acceptatie van de opdracht tot onderzoek verklaren zowel NPRT als opdrachtgever/cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.  

 

 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten